TOSHIBA Exif JPEG

Floodplane near Zagros Mountains